big bother albania 2 live

Ari kundër Mozës?
Ari: “Nuk doja të hyja mes Mozës dhe Polit” Sori i thotë Arit se ai me Mozën u afrua shumë. Ari e pohon dhe shton se e kishte vetë fajin që ai afrim u zbeh, pasi bëri një veprim të gabuar dhe Moza iu largua. Ai tregon se pak a shumë e dinte se si ishte situata jashtë dhe ndaj insistonte që Moza të tregonte për lidhjen e saj me Polin. “Më mirë që ndodhi kështu, sepse tani e kuptoj situatën”, thotë Ari për faktin e letrës dhe arushit që Poli ia dedikoi Mozës. Ai mendon se nuk do donte të... Vazhdo