Bilal Kurtovi?

Port Milena se pretvara u ekološku bombu – Video
Kanal na Velikoj plaži, koji nosi ime potonje crnogorske kraljice Milene, ju?e je bio potpuno odsje?en od mora. Snažna bura i jak jugoisto?ni vjetar potiskivali su pijesak u kanal na ?ijem uš?u na samom po?etku Velike plaže nije bilo ni pedlja vode. “Ovo vidim prvi put. Sluti na katastrofu”, rije?i ribara, koji se ju?e zadesio na uš?u, najbolje odslikavaju stanje u kome se kanal nalazi. Ostavljen zubu vremena, nebrizi lokalnih i republi?kih vlasti i okolnog stanovništva, kanal je ju?e bio na izdisaju. Ribari strahuju... Vazhdo

December 4, 2008  :: Intervista / Intervju :: Comments Off on Port Milena se pretvara u ekološku bombu – Video
Tags: , ,