buxheti 2007

Mosaprovimi i llogarisë përfundimtare të komunës së ulqinit dhe buxhetit për vitin 2008
Kjo kumtese,me te cilën jemi drejtuar opinionit,ka për qellim qe ti rikujtojmë organet përgjegjëse te Komunës Vazhdo  Vazhdo

January 8, 2008  :: Politika :: Comments Off on Mosaprovimi i llogarisë përfundimtare të komunës së ulqinit dhe buxhetit për vitin 2008
Tags: , , , , , , , , , ,