buxheti i ulqinit 2012

Raporti financiar për realizimin e buxhetit 2012 në Komunen e Ulqinit nga Mr. Agron Ibrahimi
Viti 2012: Rritem realizimin e buxhetit dhe zvogluam evazionin fiskal Realizimi i Buxhetit për vitin 2012 në bazë të Vendimit mbi ndryshimin e Vendimit të Buxhetit të Komunës së Ulqinit është realizuar pothuajse në përmasa 100%. Realizimi i të hyrave vetanake në krahasim me vitin 2011 ishte 25% më i madh çka është fillimi i suksesshem i mënyrës së vjeljeve të taksave komunave dhe tatimeve ku përgjegjëse është vetë komuna. Vlenë të përmendet se pikat buxhetore Tatimet u realizuan në përmasë 101,12% posaçarishtë... Vazhdo

January 8, 2013  :: Ekonomia / Ekonomija, Lajmet / Vijesti :: Komente (4)
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,