Crna Gora

Crna Gora:Eko taksa za vozila od 10 do 150 eura
Više od 100 zaposlenih od 15. juna napla?iva?e obaveznu naknadu za zaga?ivanje životne sredine Podgorica – Svi vlasnici vozila na teritoriji Crne Gore mora?e od 15. juna da plate eko taksu, koja ?e važiti godinu dana, a taj novac bi?e usmjeren za rješavanje problema zaštite životne sredine. Na osnovu Vladine Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o visini naknada, na?inu obra?una i pla?anja naknada zbog zaga?ivanja životne sredine, vozila za prevoz putnika, koja, pored sjedišta voza?a, imaju najviše još osam sjedišta pla?a?e... Vazhdo

June 6, 2008  :: Anketë / Anketa, Shtypi / Mediji :: Comments Off on Crna Gora:Eko taksa za vozila od 10 do 150 eura
Tags: ,

Ure?enje vodnog režima Skadarskog jezera i rijeke Bojane
Podgorica, 4. juna – Danas je u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti održan sastanak predstavnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i Albanske akademije nauka, na ?elu sa predsjednicima akademija-akademikom Momirom ?urovi?em i akademikom Teki Bicokuom. Na sastanku je usaglašen z?ajan saradnje dvije akademije u okviru regionalne i evropske nau?no-istraživa?kim projektima. Posebno su dogovorene aktivnosti u daljoj realizaciji saradnje na zajedni?kom projektu Ure?enje vodnog režima Skadarskog jezera i rijeke Bojane, koji... Vazhdo

June 5, 2008  :: Rajoni / Region, Shtypi / Mediji, Turizmi / Turizam :: Comments Off on Ure?enje vodnog režima Skadarskog jezera i rijeke Bojane
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Crna Gora: Najavljeno pove?anje cijena smještaja od 25 do 50 odsto
Nakon donošenja mjera kojima ?e se turistima zabraniti unošenje hrane u Crnu Goru i uvesti obaveza pla?anja eko-takse, za turisti?ku sezonu, koja je ve? po?ela, najavljeno je pove?anje cijena smještaja od 25 do 50 odsto. Iako eksplicitno ne navode razlog, crnogorsko ministarstvo turizma i turisti?ki poslenici preduzimaju brojne mjere u cilju afirmacije elitnog turizma i izbjegavanja nesnosnih gužvi tokom sezone. Agencijske cijene smještaja na Budvanskoj rivijeri ve?e su 25 do 50 odsto u odnosu na prošlogodišnje, što je uticalo... Vazhdo

June 3, 2008  :: Turizmi / Turizam :: Comments Off on Crna Gora: Najavljeno pove?anje cijena smještaja od 25 do 50 odsto
Tags: , , , ,

Montenegro Airlines uspostavlja linije za Frankfurt, London i Pariz
PODGORICA – »Montenegro Airlines je tokom prvih pet mjeseci prevezao 154 hiljade putnika, što je 21 odsto više nego za isti period prošle godine, i o?ekujemo da ove godine premašiti cifru od pola miliona prevezenih putnika«, kazao je ?uriši?. Montenegro Airlines uspostavi?e narednih dana svakodnevne letove ka Frankfurtu, tri puta sedmi?no prema Londonu, a bi?e uvedena i tre?a linija za Pariz, saopštio je danas predsjednik Borda direktora te kompanije, Zoran ?uriši?. On je najavio da ?e promotivni let za London biti 15. juna,... Vazhdo

June 2, 2008  :: Ekonomia / Ekonomija, Shtypi / Mediji :: Comments Off on Montenegro Airlines uspostavlja linije za Frankfurt, London i Pariz
Tags: , , , , , , , , ,

Ulcinj is a coastal town and municipality in Montenegro
Ulcinj is a coastal town and municipality in Montenegro. The town of Ulcinj has a population of 10,828 (2003 census), and it is the centre of Ulcinj municipality. This southernmost municipality of Montenegro has a population of 20,290. The wider area of Ulcinj has been inhabited since the Bronze Age. Illyrian tombs (tumuli), found in the village of Zogaj, in the vicinity of Ulcinj, date back to the Bronze Age. The town is believed to be founded in the 5th century BC by Greek colonists from Colchis. The Colchian colonization is mentioned... Vazhdo
Nove linije i jeftinije karte nacionalne avio-kompanije “Montenegro erlajnz”
Vlada i “montenegro erlajnz” dogovaraju specijalni aranžman Podgorica – Predstavnici Vlade i nacionalne avio-kompanije “Montenegro erlajnz” dogovorili su uvo?enje novih avio-linija, koje bi ve? od ovog ljeta Crnu Goru povezale sa još nekoliko evropskih destinacija. Rije? je o aranžmanu kojim ?e Vlada subvencionisati “Montenegro erlajnz”, kako bi bile snižene i cijene putnih karata. Do po?etka naredne sedmice precizno ?e se znati koje se nove linije uvode, a u igri su Milano, Dizeldorf i Berlin. Pored ovih destinacija... Vazhdo

May 31, 2008  :: Shtypi / Mediji, Turizmi / Turizam :: Comments Off on Nove linije i jeftinije karte nacionalne avio-kompanije “Montenegro erlajnz”
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pozivamo vas da ucestvujete u protestnoj šetnji „Za vra?anje imovine u Valdanosu“
Pozivamo Vas da ucestvujete u PROTESTNOJ ŠETNJI „ZA VRA?ANJE IMOVINE U VALDANOSU“ Protestna šetnja i performans ?e po?eti u 13:00 ?asova, ispred zgrade SO-e Ulcinj, u ponedjelak 02.06.2008. godine. Povod za organizovanje Protestne šetnje je Medjunarodni oglas za izražavanje interesovanja za izgradnju hotelskih kapaciteta u maslinjaku Valdanos i najavljeni Tender za davanje u dugoro?ni zakup uvale Valdanos i Mandre. Protestnu šetnju organizuje Odbor za vra?anje imovine u Valdanosu i Udruženje maslinara „Ulcinj“ a protestu... Vazhdo

May 29, 2008  :: Shtypi / Mediji :: Comments Off on Pozivamo vas da ucestvujete u protestnoj šetnji „Za vra?anje imovine u Valdanosu“
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Crna Gora:Gužve ?ekaju turiste
Još mjesec dana traja?e rekonstrukcija raskrsnice prema Cetinju i Nikši?u Rekonstrukcija raskrsnice prema Cetinju i Nikši?u bi?e završena krajem juna, saopštili su ju?e iz Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice. Zamjenik sekretara za komunalne poslove i saobra?aj Živko Kecojevi? saopštio je ranije da se nada da ?e radovi na proširenju saobra?ajnica biti završeni do 26. maja. Pošto je rije? o jednoj od najprometnijih raskrsnica u gradu posljednjih dana su velike saobra?ajne gužve, a vikendom kolone automobila se protežu do... Vazhdo

May 29, 2008  :: Shtypi / Mediji, Turizmi / Turizam :: Comments Off on Crna Gora:Gužve ?ekaju turiste
Tags: , , , ,

Ftes për Shetitje protestuese „Për kthimin e pronës në Valdnaos“
Ju ftojmë të merrni pjasë në SHETITJEN PROTESTUESE „PËR KTHIMIN E PRONËS NË VALDNAOS“ Protesta dhe performansa do të fillojë në ora 13:00 para ndërtesës së Komunës së Ulqinit të hënën me 02.06.2008. Kjo protestë i dedikohet shpalljes ndërkombëtare për interesimin që në Ullishtën e Valdanosti të ndërtohen kapacitete hoteliere, poashtu edhe shpalljes së tenderit që të jepet me qira për një afat të pacaktuar gjiri i Valdanosit dhe Mendra. Protesta do të organizohet nga Këshilli për kthimin e pronave... Vazhdo
Crna Gora primila tekst za ukidanje viza od EU
Evropska unija dostavila je Crnoj Gori tekst mape puta za ukidanje viza crnogorskim gra?anima, izjavio je ministar unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore Jusuf Kalamperovi?. Zvani?no uru?enje tog dokumenta bi?e uprili?eno u srijedu, 28. maja, u Podgorici. Da bi Crna Gora ostvarila potpunu viznu liberalizaciju, potrebno je da ispuni ?etiri klju?na uslova: bezbjednost li?nih dokumenata, bezbjednost granica, saradanja sa susjednim zemljama u oblasti bezbjednosti i borba protiv korupcije i kriminala. Kalamperovi? je kazao da je prvi... Vazhdo

May 27, 2008  :: Politika, Shtypi / Mediji :: Comments Off on Crna Gora primila tekst za ukidanje viza od EU
Tags: ,

Page 52 of 59« First...102030...5051525354...Last »