Crnoj Gora

Više turista samo u Crnoj Gori
HRVATSKI POSLOVNI DNEVNIK O TURISTI?KOJ SEZONI Zagreb(MINA-BUSINESS) – Crna Gora je, prema dostupnim statisti?kim podacima, za sada jedini dobitnik aktuelne turisti?ke sezone koja je podbacila u ?itavoj Evropi. U Crnoj Gori boravi skoro 110 hiljada gostiju, što je dva odsto više nego u istom periodu prošle godine, a još više optimizma Crnogorcima bi mogla donijeti ova sedmica koja se tradicionalno smatra vrhuncem sezone, piše Poslovni dnevnik. Svjetska turisti?ka organizacija (WTO) prognozirala je ove godine pad turizma na... Vazhdo

August 4, 2009  :: Bota :: Comments Off on Više turista samo u Crnoj Gori
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Vu?ini? i Nimani ne štede za praznike
KOLIKO SU POJEDINE DRŽAVNE INSTITUCIJE POTROŠILE NOVCA NA REKLAMU I ?ESTITKE ZA NOVU GODINU Podgorica – Na ?estitanje novogodišnjih i drugih praznika 21 institucija iz budžeta potrošila je 25,290 eura. To proizilazi iz odgovora državnih institucija Fondaciji za stipendiranje Roma(FSR) – Institut socijalne inkluzije. Vazhdo  Vazhdo

February 5, 2008  :: Lajmet / Vijesti :: Comments Off on Vu?ini? i Nimani ne štede za praznike
Tags: , , , , , , , , ,

Ministar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava Fuad Nimani uputio ?estitke povodom pravoslavnog Boži?a
Povodom velikog pravoslavnog praznika Boži?a, Ministar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava g-din Fuad Nimani Vazhdo  Vazhdo

January 8, 2008  :: Lajmet / Vijesti :: Comments Off on Ministar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava Fuad Nimani uputio ?estitke povodom pravoslavnog Boži?a
Tags: , , , , , , , , , , ,