Dita së Flamurit

KNSH rganizon Manifestim me rastin e 28 Nëntorit – Ditës së Flamurit
KËSHILLI NACIONAL I SHQIPTARËVE NË MALIN E ZI NACIONALNI SAVJET ALBANACA U CRNOJ GORI ALBANIAN  NATIONAL COUNCIL IN MONTENEGRO Këshilli Nacional i Shqiptarëve në Malin e Zi organizon Manifestim me rastin e shënimit të 28 Nëntorit – Ditës së Flamurit, të hënen, me 28 Nëntor 2011, në Qendrën për Kulturë – Ulqin. Manifestimi fillon në orën 16:30-të. Prania juaj na nderon, jeni të mirëseardhur ! Këshilli organizativ  Vazhdo