EKO AL ULCINJ

EKO AL: Staklo koje grije
Prva standardna izolaciona stakla koja su se pojavila sedamdesetih godina obećavala su velike rezultate pri uštedi električne energije, medjutim, očekivani rezultati nisu postignuti sve do pojave nisko emisionog stakla ili tzv. Low-e stakla. Pojava ovog stakla na tržištiu napravila je veliki progres u uštedi ali je i dalje ostao onaj hladan osjećaj preko stakla koji je i dalje predstavljao problem. Kompanija iz Belgije, Glas Ceyssens rešila je ovaj problem i transformisala hladne staklene površine u površine koje griju. Staklo... Vazhdo
MSN Company nga Ulqini reth sukseseve të reja
Duke i falënderuar punës shumëvjeçare në prodhimin e dyerve dhe dritareve të aluminit dhe të PVC, si dhe përvojës së fituar, u krijuan kushtet që në fillim të vitit 2003 të hapim ndërmarrjen tonë. Fillimi ishte modest!!! Rreth dhjetë njerëz të vyeshëm filluan, duke punuar në prodhimtarinë e dyerve dhe dritareve të aluminit dhe të PVC, me një furgon për transportimin e prodhimeve të gatshme. Nga muaji në muaj, duke ecur rrugës së suksesit, të cilën na e siguroi kualiteti i prodhimeve tona, arritëm të hyjmë... Vazhdo