ekonomik

Mund të bëhet Mali i Zi një tjetër Monako?
Duke gëzuar ndërkaq një bum pronësie dhe të ardhura të rritura nga turizmi, vendi po kërkon të tërheqë investimin e madh të huaj. Me bregdetin e vet spektakular dhe brendësinë e thyer malore, Mali i Zi e sidomos Ulqini ka një potencial të madh turistik. Tani që republika ka fituar pavarësinë nga bashkimi i mëparshëm shtetëror me Serbinë, disa thonë se ai mund të bëhet një tjetër Monako. Shembujt janë të shumtë, mjafton vetëm të mendosh për Greqinë, Portugalinë dhe Spanjën, për përfitimin ekonomik të... Vazhdo

February 29, 2008  :: Turizmi / Turizam :: Comments Off on Mund të bëhet Mali i Zi një tjetër Monako?
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Si të tërhiqen investimet e huja në Komun të Ulqinit ?
Ekonomia ulqinake karakterizohet me rritje të vogël (në mungesë të të dhënave zyrtare shumë herë manipulohet me këto shifra deri sa qeveritarët thonë se ka rritje, pjesa tjetër mendojnë që ka rënie të ekonomisë,por më së miri tregon fakti që fuqia jonë blerëse ka rëne dukshëm në kohët e fundit), dhe me një nivel të ulët të prodhimit idustrial,nivel të ultë të investimeve, e sidomos investimeve të huaja në komun të Ulqinit.Sot ma shumë se kurrë ulqinit i duhet kapitali i huaj, kapital i cili do të... Vazhdo

February 28, 2008  :: Turizmi / Turizam :: Komente (1)
Tags: , , , , , , ,