eksponateve të gjetura gjatë gërmimeve arkeologjike në Shas

Filloi faza e dytë e konservimit të eksponateve të gjetura gjatë gërmimeve arkeologjike në Shas
Shoqata “Ora” në bashkëpunim me Muzeun e Ulqinit ka filluar realizimin e fazës së dytë të projektit të konservimit të eksponateve të gjetura gjatë gërmimeve arkeologjike në Shas në vitin 1985. Konservimi i eksponateve, që përbëjnë objekte të ndryshme, do të kryhet nga sektori për konservim pranë Entit për Mbrojtjen e Monumenteve Kulturore – Historike në Cetinë. Procesi i konservimit parashikohet të zgjasë 4-6 muaj. Projekti realizohet me ndihmën e një granti prej 2500 eurosh të akorduar nga Fondi për... Vazhdo

December 27, 2009  :: Kulturë / Kultura :: Comments Off on Filloi faza e dytë e konservimit të eksponateve të gjetura gjatë gërmimeve arkeologjike në Shas
Tags: , , ,