Emërtimin e Rrugëve dhe Shesheve nga Gjyqi Kushtetues

Shqiptarët në Mal të Zi – Popull autokton. Lidhja Demokratike – Përfaqësuese autentike e tyre
Mehmet Bardhi - Foto nga www.Ulqini.de Lidhja Demokratike në Mal të Zi është parti politike e qytetarëve të lirë, të organizuar vullnetarisht me qëllim të pjesëmarrjes aktive në jetën politike, shoqëroro-ekonomike dhe kulturore, duke shprehur dhe avancuar specifikat nacionale të popullit shqiptar në trojet e veta shekullore, sot në Malin e Zi, me qëllim të përfaqësimit politik …dhe mbrojtjes së të drejtave e interesave të tyre. Përfaqësuesit e shqiptarëve, nga vatrat e tyre shekullore sot në Mal të Zi:... Vazhdo