eputet në Kuvendin e Malit të Zi

Mehmed Zenka: Asgjë nuk ndodhë rastësisht
Urë e miqësisë apo mollë sherri Shqiptarët dhe pakicat e tjera në Mal të Zi kërkojnë në shumëçka një vend të merituar në përfaqësimin autentik, gjë që edhe na takon sipas të drejtës hyjnore dhe njerëzore. Edhe vendet përreth dhe më gjerë (BE) kanë kushtetuta qytetare, mirëpo kjo në kurrëfarë forme nuk i ka penguar që të miratojnë ligje elektorale cilësore mbi përfaqësimin e pakicave nacionale. Në vitet e fundit përmes mediave publikohen artikuj të ndryshëm të njerëzve nga politika dhe jashtë saj... Vazhdo