exil

L’immigration albanaise en Belgique
Le 1er août 1956, le train transportant 700 réfugiés venus de pays communistes du sud-est de l’Europe arrive en gare de Seille, dans la province de Namur. Ces réfugiés ont fait un voyage de 72 heures et parmi eux, il y a des centaines de réfugiés originaires d’Albanie: c’est le début de la première vague d’immigration albanaise en Belgique. On évalue entre 40.000 et 50.000 le nombre d’Albanais ou de Belges d’origine albanaise en Belgique. Ils sont originaires d’Albanie, du Kosovo, de... Vazhdo

February 20, 2008  :: Bota :: Comments Off on L’immigration albanaise en Belgique
Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Kush ishte çifuti mistik ? Shabatai Zevi…
Në vitin 1666 Shabatai do të shpallte se gjykimi hyjnor dhe Mbretëria e Zotit do jenë në duart e tij. Kaq ishte historia e së përpjetës së këtij njeriu. Pastaj fillon rrokullima. Factum: Në Enciklopedinë trevëllimëshe të shekullit XVIII dhe XIX, gjejmë se për çudi, në Perandorinë Osmane, vetëm një vend shiqptar/arnaut, veçohet ndër të tjerë dhe ai është Dulcigno apo Ulcini që do të thotë Ulqini/Ulcinj i sotëm. E habitshme. Vetëm e përmendin emrin e Ulqinit sepse që në shekullin XVII ai ishte vendi i... Vazhdo

February 19, 2008  :: Kulturë / Kultura :: Comments Off on Kush ishte çifuti mistik ? Shabatai Zevi…
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,