fadil kroma

U mbajt kuvendi i shoqatës së bibliotekarëve të Malit të Zi
Më datën 27 dhjetor 2011, në Cetinë, në Bibliotekën Nacionale të Malit të Zi u mbajt Kuvendi Zgjedhor i Shoqatës së Bibliotekarëve të Malit të Zi. Në Kuvend morën pjesë bibliotekarë nga mbarë Mali i Zi, e në mesin e tyre edhe kolektivi i Bibliotekës së Qytetit të Ulqinit i udhëhequr nga udhëheqësja e saj Ardita Rama. Në këtë Kuvend u zgjodh udhëheqësia e re e SHBMZ për periudhën e ardhshme dyvjeçare. Kryetar u zgjodh bibliotekari Ivan Ivanoviq nga biblioteka “Radosav Lumoviq” e Podgoricës, ndërsa... Vazhdo

December 29, 2011  :: Kulturë / Kultura :: Comments Off on U mbajt kuvendi i shoqatës së bibliotekarëve të Malit të Zi
Tags: , , , ,