fëmijët me aftësi të kufizuara

OJQ ,,YLBER SHPRESE” Ndihmoni fëmijët me aftësi të kufizuara
Ndihmoni fëmijët me aftësi të kufizuara në Anë të Malit! Diskriminimi që përjetohet nga shumë fëmijë me nevoja të veçanta nënkupton se ata kanë më pak mundësi që të kenë qasje në përkujdesje shëndetësore ose në arsim se sa fëmijët e tjerë. Kjo po ashtu mund të dëmtojë edhe vlerësimin që ata kanë për veten e tyre dhe ndërveprimin me të tjerët dhe i bën ata më të cenueshëm nga dhuna, abuzimi dhe shfrytëzimi. Ndonëse, që nga fillimi në Anë të Malit, fëmijët me nevoja të veçanta janë vënë... Vazhdo