Gani Resulbegu

Panoramski lift u Starom gradu Ulcinj
ULCINj ?E USKORO IMATI VELIKU TURISTI?KU ATRAKCIJU Bi?e to jedinstvena gra?evina u Evropi, a sli?an panoramski lift postoji jedino u Peru. Gradi?e se od ?elika, stakla, drveta i kamena i ne?e narušavati ambijent ULCINj – Vlasnik ulcinjske kompanije „Real Estate” Gano Rasulbegovi?, koja uz zidine Starog grada gradi panoramski lift visine 36 metara, izjavio je „Danu da ta gra?evina ne?e narušiti ambijentalnu cjelinu jednog od najljepših lokaliteta Ulcinja. – Strogo ?emo se pridržavati svih konzervatorskih uslova dobijenih... Vazhdo

April 11, 2008  :: Turizmi / Turizam :: Comments Off on Panoramski lift u Starom gradu Ulcinj
Tags: , , , , ,

Gradnja panoramskog lifta ispod zidina Starog grada u Ulcinju bi?e završena u aprilu
Jedinstven u Evropi ULCINJ – Gradnja panoramskog lifta ispod zidina Starog grada u Ulcinju bi?e završena tokom aprila. Investitor kompanija „Real Estate & Co” u ovaj projekat uloži?e 300.000 eura, a to je zapravo realizacija stare pri?e još iz 1982. godine, kada je urbanisti?kim projektom Stari grad bila predvi?ena gradnja vertikalne komunikacije. Direktor kompanije „Real Estate” Gani Resulbegovi? kaže za Republiku da postavljanje lifta ne?e narušiti ambijentalnu cjelinu, te da ?e se strogo pridržavati svih... Vazhdo

February 13, 2008  :: Turizmi / Turizam :: Comments Off on Gradnja panoramskog lifta ispod zidina Starog grada u Ulcinju bi?e završena u aprilu
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,