Gati u harruem

Art Club botoi vëllimin me poezi “Gati u harruem” të autorit Ibrahim Berjashi
POEZI MATANË KLISHEUT (Fragment i recensionit) Dorëshkrimi me poezi “Gati u harruem” i Ibrahim Berjashit imponohet në radhë të parë si një kompleks tematiko-motivor. Ky kompleksitet përqëndrohet në radhë të parë në aftësinë autoriale që të amalgamojë përvoja të ndryshme brenda një teksture poetike: historinë me të gjitha reminishencat e saj, mitin dhe legjendën me referencialitetin e tyre të gjithëkohshëm, aktualitetin me të gjitha segmentet e tij që ndërvepron me ndërgjergjen njerëzore. Duke u lidhur... Vazhdo

February 15, 2013  :: Kulturë / Kultura :: Comments Off on Art Club botoi vëllimin me poezi “Gati u harruem” të autorit Ibrahim Berjashi
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,