Gjergj Daboviq

Hajdinaga: Së shpejti rruga Shasit me dy traka
Në muajin shkurt autoritetet lokale të Ulqini kanë intervenuar për sanimin e gjendjes së rrugës Katërkoll – Shas, e cila është në ndërtim e sipër. Me tamponimin që është bërë dhe me shtrirjen e asfaltit me gjansi 5 metrash ose dy traka për ecjen e automjeteve, kjo rrugë tani mundëson qarkullim pa probleme të automjeteve. Banorët e kësaj ane tanimë janë të kënaqur me gjendjen e rrugës, ndërsa nga komuna njoftojnë se është kjo një zgjidhje e financimit të kësaj rruge pasi rruga për Lima në Ulqin... Vazhdo
Mbi 1 milion euro në infrastrukturën e Ulqinit
Së bashku me verën dhe sezonin turistik në Ulqin kanë arritur dhe asfaltimet e rrugëve si dhe ndriçimet publike në shumë lagje. Projekte të filluara muaj më parë janë në përfundim e sipër dhe kostoja e tyre kalon 1 milion euro, deklaroi për Telegrafin sekretari për Çështje Komunale në Ulqin, Asfaltimi i rrugëve në lagjen e Meterizit, Totoshit, Qendrën e Shtojit, sanimi i gropave, dhe elektrifikimi në mbarë qytetin, janë projekte vitale për Ulqinin dhe do ndikojnë dukshëm si një përmirësim i ofertës turistike,... Vazhdo