Goran Gjuroviq

Iniciativa për ndryshimin e nenit 148 të Statutit të Komunës së Ulqinit
I nderuar z. Kryetar i Kuvendit, Koalicioni i organizatave joqeveritare “Bashkëpunojmë drejt qëllimit” në bashkëpunim me USAID/ORT ka filluar realizimin e projektit ”Duar të pastra në politik” i cili para së gjithash ka për qellim të përkrah iniciativat qytetare të orientuara në luftën kundër korrupsionit, respektivisht të rris transparencën e punës të vetëqeverisjes lokale. Projekti realizohet në pesë komuna në Mal te Zi e ato janë: Plevla, Bjello Pole,Nikshiq, Herceg Novi edhe Ulqin. Këto komuna janë... Vazhdo

December 29, 2008  :: Lajmet / Vijesti :: Comments Off on Iniciativa për ndryshimin e nenit 148 të Statutit të Komunës së Ulqinit
Tags: , , ,