gradona?elnik Ulcinja

Gradona?elnik Ulcinja Gzim Hajdinaga za Republiku o jednogodišnjem mandatu
Gradimo evropski grad Prošlo je nešto više od godine od kada ste na ?elu najjužnije crnogorske opštine. Kako ocijenjujete svoj angažman za to vrijeme? Kada sam stupio na funkciju predsjednika Opštine Ulcinj, našao sam se, slobodno mogu re?i, u nezavidnoj situaciji.Ni jedan planski dokument nije postojao. Ni jedan dokument koji bi omogu?io legalnu gradnju,koji bi doprinio uve?anju budžeta Opštine, niti jedan dokument, kojim bi se mogli Vazhdo  Vazhdo
Izložba slikara iz Ulcinja otvorena sino? u be?koj galeriji “Vonpark Alt-erla”.
Moderno slikarstvo Crne Gore Predsjednik 23. be?kog okruga Manfred Vurm ukazao je na dugogodišnju odli?nu saradnju njegove opštine sa Ulcinjem i najavio da ?e be?ki okrug i Ulcinj na prolje?e potpisati sporazum o saradnji Be?, 11. decembra (Tanjug) – U Be?u je, u prisustvu gradona?elnika Ulcinja Gzima Hajdinage, otvorena izložba “Moderno slikarstvo Crne Gore”. Izložba na kojoj su umjetnici iz Ulcinja prikazali svoja djela otvorena je sino? u be?koj galeriji “Vonpark Alt-erla”. Vazhdo  Vazhdo

Page 2 of 212