GUCINJA

Apel për deklarim të përkatësisë nacionale dhe asaj gjuhësore
Në regjistrimin e popullsisë i cili do të realizohet muajin e ardhshëm, pikërisht nga data 1-15 prill të këtij viti, më vlerë të veçantë janë deklarimi i qytetarëve sipas përkatësisë nacionale dhe asaj gjuhësore. Duke marrë parasysh së në të kaluarën të dhënat e tilla kanë qenë të ndryshme, rol të rëndësishëm luajnë regjistruesit, pra personat që do të merren me evidentimin e të dhënave në fletet regjistruese, shpresojmë së ata do të punojnë më ndërgjegje, duke prezantuar të dhëna reale. Duke... Vazhdo

March 24, 2011  :: Opinione :: Comments Off on Apel për deklarim të përkatësisë nacionale dhe asaj gjuhësore
Tags: , , , , , , , , ,

Fiket”Koha javore”, gazeta e vetme në shqip në Malin e Zi në Internet – Video
Gazeta e vetme në gjuhën shqipe në Malin e Zi “ Koha javore” Fiket ne faqe të Internetit “Ky është një vendim i ndieshëm që do të ndikojë negativisht në informimin e shqiptarëve në Mal të Zi dhe mund të nxisë reagime të ndryshme në opinionin shqiptar. Njëherësh , ky vendim bie në kundërshtim të gjitha Ligjet ndërkombëtare mbi të drejtën e informimit në gjuhën amtare si dhe në kundërshtim me Ligjin për të Drejtat dhe Liritë e Pakicave dhe me Kushtetutën e Malit të Zi”. Ky reduktim i gazetës... Vazhdo