Hajro Hajdari

Ve?inom glasova odbornika Dps-Dua-Sdp,SO Ulcinj usvojila plan finasija za narednu godinu
Prodajom zemljišta do budžeta od 12 miliona ULCINj – Glasovima odbornika Koalicije „Za evropski Ulcinj  i Partije demokratskog prosperiteta ju?e je u Skupštini opštine usvojen budžet za 2010. godinu. On je manji od prethodnog i planiran je u iznosu od 12. 713.000 eura, od ?ega je za kapitalne izdatke planirano 6.513.000 eura. Budžet ?e, kako je ocijenjeno, kanalisati finasijske tokove u opštini i osim ulaganja u infrastrukturu obezbjediti normalno funkcionisanje lokalne uprave. Predlaga?, sekretar Sekretarijata za budžet... Vazhdo
Cakuli: Od socijale kupovali glasove
Ulcinj – Ve?inom glasova, odbornici u Ulcinju usvojili su ju?e predlog završnog ra?una za prošlu i rebalans budžeta za ovu godinu – od 16,2 realizovano je 5,5 miliona eura. Sekretar za budžet i finansije Fatmir ?eka kazao je da je završni ra?un realizovan više od 95 odsto u odnosu na planirani rebalans, koji je za prošlu godinu iznosio 7,35 miliona eura i istakao da je podgori?ka revizorska ku?a “Reviko” pozitivno ocijenila taj dokument. „Po našem mišljenju, osim za eventualne korekcije koje bi mogle nastati... Vazhdo
Kada i od cijih para
Predizborna groznica ve? trese Ulcinj, opozicija i vlast oštro odmjerili snage na programu ure?enja prostora za 2009 Ulcinj – Da predizborna groznica uo?i lokalnih izbora naredne godine ve? trese Ulcinj, potvrdilo je ju?erašnje skupštinsko zasjedanje koje je obilježila žustra polemika lidera DPS i Force Ljui?a Škrelje i Nazifa Cungua o programu ure?enja prostora za 2009, kao i najava Partije demokratskog prosperiteta da ?e uskoro zvani?no zaklju?iti savez sa koalicijom “Za evropski Ulcinj” (DUA, DPS i SDP), kojoj sada... Vazhdo
Ulcinjski Parlament odložio usvajanje nacrta odluke o naknadi za ure?enje gra?evinskog zemljišta
Vlast bez kvoruma Ulcinj – Koalicija “Za evropski Ulcinj” (DUA, DPS i SDP) i Partija demokratskog prosperiteta, koji ?ine aktuelnu ve?inu u ulcinjskom parlamentu, ju?e nijesu imali dovoljan broj odbornika da bi izglasali nacrt odluke o naknadi za ure?enje gra?evinskog zemljišta, pa je predsjednik SO Muhamet Nika odložio usvajanje tog akta za naredno zasjedanje. Opozicija je prethodno napustila sjednicu ne žele?i da vladaju?oj ve?ini ?ini kvorum. Vazhdo  Vazhdo

January 29, 2008  :: Politika :: Comments Off on Ulcinjski Parlament odložio usvajanje nacrta odluke o naknadi za ure?enje gra?evinskog zemljišta
Tags: , , , , , , , , , , , , ,