Hotelit Galeb

Press Konferenca e Forcës – Pasojat e vendimeve të gabuara
Ulqin , 19.05.2009 Nr: 188/09 Pasojat e vendimeve të gabuara kërcënojnë vendet e punës Në situatën aktuale të ekonomisë së Malit të Zi dhe posaçërisht të Ulqinit, rënia e aktiviteteve ekonomike kohët e fundit shpeshherë ndërlidhet me krizën financiare botore, me këtë harrohet se vendimet e aprovuara në të kaluarën kan krijuar kushte që ekonomia e komunës dhe pikërisht shërbimet në sektorin e hotelerisë të jenë jashtë funksionit të saj themelor dhe pran shkatërrimit total. Situata me të cilën me vite... Vazhdo