HTP Ulcinjska rivijera

HTP Ulcinjska Rivijera: Sre?na Nova 2010
Želimo vam sre?nu i uspesnu novu godinu 2010! Sa poštovanjem, HTP Ulcinjska Rivijera  Vazhdo

December 31, 2009  :: Turizmi / Turizam :: Comments Off on HTP Ulcinjska Rivijera: Sre?na Nova 2010
Tags: ,

Nema zainteresovanih za Adu i Veliku plažu
Podgorica – Rok za dostavljanje prijava za u?eš?e na tenderu za dugoro?ni zakup Velike plaže i Ade Bojane isti?e danas, a do sino? nije stigla nijedna prijava. Ukoliko ponuda ne bude ni danas, što je prema o?ekivanjima u Vladi vrlo vjerovatno, tender ?e biti poništen. Prema pravilima tendera, danas isti?e rok za dostavljanje “neobavezuju?ih” prijava, a kompanije ?ije bi ponude bile prihva?ene, kona?ne ponude trebalo bi da dostave do 15. februara 2010. godine. Kako sada stvari stoje, od toga ne?e biti ništa. Tenderska komisija... Vazhdo

October 15, 2009  :: Ekonomia / Ekonomija :: Comments Off on Nema zainteresovanih za Adu i Veliku plažu
Tags: , , ,

Zimski turizam u Ulcinju
U saradnji sa turisti?kom oranizacijom Bara i Opštinom Ulcinj, HTP “Ulcinjska rivijera” predstavila je turisti?ku ponudu na Novosadskom sajmu turizma. Ana Živanovi? U saradnji sa turisti?kom oranizacijom Ulcinja i opštinom, HTP “Ulcinjska rivijera” predstavila je turisti?ku ponudu na Novosadskom sajmu turizma. Prema rije?ima portparola preduze?a, Ane Živanovi?, prvenstveno je promovisana zimska turisti?ka ponuda i aranžmani za sportske klubove. “Izdvojili smo specijalnu ponudu za sportiste koja predvi?a pun pansion... Vazhdo
Ada Bojana ponovo hit sezone
U HTP “Ulcinjska rivijera” o?ekuju nastavak dobre posjete i u septembru Ulcinj, 1. septembra-Najve?e Hotelsko turisti?ko preduze?e u Ulcinju uspješno se oporavlja poslije izlaska iz ste?aja i ove godine bilježi dobru popunjenost kapaciteta te s razlogom u tom kolektivu o?ekuju uspješnu poslovnu godinu. Nakon dobro obavljenih priprema i agresivnije i organizovanije promocije svoje ponude, ova sezona je rezultirala boljom popunjenoš?u kapaciteta, što zna?i i ve?im profitom. – Ovu sezonu, što se ti?e kvaliteta ponude,... Vazhdo

September 2, 2009  :: Turizmi / Turizam :: Comments Off on Ada Bojana ponovo hit sezone
Tags: , , , , ,

Ulcinjska rivijera: 13% više turista nego prošle godine
ULCINJ – U Ulcinju ovoga ljeta se ?uju razni jezici, što potvr?uje potpuno novu strukturu gostiju, koji su u rekordnom broju stigli iz zemalja regiona, ali i iz zapadne i isto?ne Evrope. Sadašnje stanje 13 odsto bolje nego krajem avgusta prošle godine. Iako je kraj avgusta, kada se, po pravilu, osjetnije smanjuje broj turista u svim ljetovalištima, zbog po?etka školske godine, u našem najjužnijem se to ne osje?a. Dobra posjeta i dalje traje. Prema zvani?nim podacima, na podru?ju ulcinjske opštine odmara blizu 20 hiljada registrovanih... Vazhdo

August 30, 2009  :: Ekonomia / Ekonomija :: Comments Off on Ulcinjska rivijera: 13% više turista nego prošle godine
Tags: , , , , , ,

“Ljeto 2009” : na Ulcinjskoj rivijeri i dalje dobra posjeta turista
“Ljeto 2009” : na Ulcinjskoj rivijeri i dalje dobra posjeta turista, a o?ekuju se rekordi i u Septembru Povratak starih gostiju U našem najjužnijem ljetovalištu voga ljeta se ?uju razni jezici, što potvr?uje potpuno novu strukturu gostiju, koji su u rekordnom broju stigli iz zemalja regiona, ali i iz zapadne i isto?ne Evrope. Sadašnje stanje 13 odsto bolje nego krajem avgusta prošle godine Iako je kraj avgusta, kada se, po pravilu, osjetnije smanjuje broj turista u svim ljetovalištima, zbog po?etka školske godine, u našem... Vazhdo
Crnogorske berze: Ulcinjska rivijera gubitnik dana
PODGORICA – Pored prometa koji je iznosio preko 200.000 EUR, ve?ina cijena akcija su danas bile u padu, gdje su i indeksi tako?e završili negativno. NEX20 je pao za dodatnih 2,31 %, a NEXPIF je pao za 1,40 %, dok je jedinstveni index Montenegroberze (MOSTE) pao za 0,86 %. Danas je bila jedna ve?a pojedina?na transakcija (aplikativna trgovina) akcijama Atlasmonta sa prometom od 45.000 EUR Me?u akcijama najve?i promet je zabiljezio Crnogorski Telekom (NEX:TECG) u ukupnom iznosu od preko EUR 21.000, i to uz pad cijene za oko 1,93 %,... Vazhdo

August 31, 2008  :: Ekonomia / Ekonomija :: Comments Off on Crnogorske berze: Ulcinjska rivijera gubitnik dana
Tags:

HTP Ulcinjska rivijera-Izašli iz ste?aja poslije ?etiri godine
U hotelu Olimpik u Ulcinju održana je Skupština akcionara HTP Ulcinjske rivijere na kojoj je usvojen statut, poslovnik i izještaj o procjeni imovine preduze?a i izabran Bord direktora, ?ime je ta kompanije i formalno izašla iz ste?aja koji je uveden 19. marta 2004. godine. U Bord direktora u ime države i državnih fondova u narednom periodu ?e biti prof. Mi?o Radovi?, Skender Elezagi? i Zoran Jeli?, ispred investicionih fondova mr Mihailo Madžarovi? dok ?e Ljui? Noc Martini zastupati interese radnika i gra?ana, pišu Vijesti. U kratkom... Vazhdo

April 28, 2008  :: Shtypi / Mediji, Turizmi / Turizam :: Comments Off on HTP Ulcinjska rivijera-Izašli iz ste?aja poslije ?etiri godine
Tags: , , , , ,

HTP Ulcinjska rivijera u ste?aju – nikada nije bolje poslovala
Turisti?ka sezona u hotelima Hotelsko turisti?kog preduze?a Ulcinjska rivijera još uvijek traje. U tom preduze?u, ne pamte, kada su njihovi objekti poslovali u oktobru, a pogotovo u novembru, što je slu?aj ove godine. Ste?ajni upravnik HTP Ulcinjska rivijera Vazhdo  Vazhdo

Page 6 of 6« First...23456