Ibrahim Mila

Ibrahim Mila: Očekuju spas od katastrofe
Nedostatak prostorno-planske dokumentacije, loše razvijena regionalna i lokalna infrastruktura te nerealno visoke lokalne takse predstavljaju glavne barijere za razvoj biznisa i rast privrede u najjužnijoj crnogorskoj opštini, a rješavanje tih problema u ovoj godini biće jedan od prioriteta lokalne uprave – kaže za „Dan“ sekretar Sekretarijata za privredu Valdet Adžemović. Prema njegovim riječima, pomenuti problemi uzrokovali su da poslovni ambijent u Ulcinju već decenijama bude daleko ispod zadovoljavajućeg nivoa. –Usvajanjem... Vazhdo

January 6, 2012  :: news :: Comments Off on Ibrahim Mila: Očekuju spas od katastrofe
Tags: , ,

Ulcinj biznis asocijacija: Turska da ulaže u Ulcinj
Ulcinj – Delegacija Ulcinj biznis asocijacije, koju je predvodio predsjednik Ibrahim Mila, razgovarala je sa predstavnicima ambasade Turske u Podgorici o mogu?nostima saradnje i povezivanja privrednika dviju zemalja. ?lanovi UBA pozvani su da u?estvuju u realizaciji projekata koje planira ambasada Turske. “Pojedine kompanije bi u okviru te saradnje bile u prilici da posjete sajmove u Turskoj i da u direktnim kontaktima sa privrednicima razgovaraju o zajedni?kim projektima i eventualnim investicijama u Ulcinju i Crnoj Gori.... Vazhdo

February 25, 2010  :: news :: Comments Off on Ulcinj biznis asocijacija: Turska da ulaže u Ulcinj
Tags: ,

Ulcinj: Otvorena stara ?esma Tophana
Sve?anost u starom gradu u najjužnijoj opštini Ulcinj – Predsjednik ulcinjskog Rotari kluba Gani Resulbegovi? ju?e je prvi nato?io i popio ?ašu vode sa obnovljene ?esme Tophana u Starom gradu i tako na najbolji na?in najavio povratak starim i tradicionalnim vrijednostima najjužnije opštine. Na sve?anosti povodom otvaranja Tophane, Resulbegovi?ev kolega, Ibrahim Mila, podsjetio je prisutne da je Ulcinj svojevremeno bio grad ?esama. – Samo u užem dijelu grada, bilo ih je 11. Danas je Ulcinj grad bez ?esmi, ali za to nije... Vazhdo