International Helsinki Federation for Human Rights (IHF)

Shoqata Shqiptaro-Amerikane “Malësia e Madhe” për çështjen e Koha Javore
Propozim që shpie në censurë United States Representative United States Senator The Honorable Sander M. Levin The Honorable Carl M. Levin 1236 Longworth House Office Building 269 Russell Office Building Washington, DC 20515 U.S. Senate Washington, DC 20510-2202 Të nderuarit Levin: Si kryetar i Shoqatës “Malësia e Madhe”, një entitet jo-fitimprurës në Michigan i organizuar për të ndihmuar popullatën etnike shqiptare në Mal të Zi, unë ju shkruaj këtë letër për të shprehur kundërshtimin tim për sa i përket disa... Vazhdo