Intervistë me këngëtarin

Intervistë me këngëtarin Valdet Luka
Kur këndoj “live”, e ndiej këngën Koha javore: Ju bëni pjesë tek ata këngëtarë që kanë filluar të luajnë me instrument për të kaluar më pas te kënga. Pse e keni lënë fizarmonikën, apo më saktë e keni në plan të dytë, për t’u marrë me këngën? Si ndodhi kjo? V. Luka: Ndodhi krejt papritmas dhe as që më shkonte ndërmend se karrierën time do ta vazhdoja si këngëtar sepse isha i dashuruar pas fizarmonikës, por ja që ndodhi. Unë e shpjegoj këtë si një dukuri të pashmangshme që mund t’i ndodhë... Vazhdo

May 11, 2009  :: Zbavitje / Zabava :: Comments Off on Intervistë me këngëtarin Valdet Luka
Tags: , , , , , , , , , , ,