klimën

Ulqini në një libër xhepi
Gjithçka e nevojshme për një turist fillestar që viziton Ulqinin. Guida “Welcome to Ulqin – Ulcinj Montenegro”,është një ftesë tjetër për të huajt për të vizituar Ulqinin.Duhet botuar sipas stilit të guidave në Perëndim, si një liber xhepi, kjo guidë duhet të ofron informacion interesant, praktik dhe të lehtë për t’u përdorur. Ky botim duhet të përbëhet nga 50 faqe, ilustruar me foto me ngjyra, të realizuara nga nga Ulqini dhe rethina e saj me palazhe dhe pejzazhe të nryshëme.Libri duhet të permban... Vazhdo