kompanija holandeze “Van Den Oever Zaaijer & Partners”

Plazhi i Madh mund të tërheqë investitorët më të njohur botërorë
Sipas përfaqësuesve të kompanisë holandeze “Van Den Oever Zaaijer & Partners” Përfaqësuesi i kompanisë “Van Den Oever Zaaijer & Partners”, Pol Van Vijk, ka thënë se projekti i tyre i respekton parimet e zhvillimit të qëndrueshëm dhe përshtatet me ambientin natyror të Plazhit të Madh. Potencialet e Plazhit të Madh mund t`i tërheqin lehtë investitorët më të njohur botërorë, ndërsa këtë hapësirë duhet zhvilluar në pajtim me parimet e zhvillimit të qëndrueshëm, kanë vlerësuar... Vazhdo

December 18, 2008  :: Turizmi / Turizam :: Comments Off on Plazhi i Madh mund të tërheqë investitorët më të njohur botërorë
Tags: , , , , , ,