Komuna e Ulqini

Ftesë: “Evropa në qytetin tim”,“Çfarë përfitoj UNË,
F T E S Ë   MALI I ZI në BASHKIMIN EVROPIAN: “Çfarë përfitoj UNË, e çfarë përfiton QYTETI im?”   Komuna e Ulqini, OJQ “Horizonti i Ri” dhe Qendra për Edukim Qytetar (CGO) në nga Podgorica organizojnë TRIBUNË PUBLIKE në kuadër të projektit “Evropa në qytetin tim” i cili mbështetet nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Mal të Zi.   Projekti “Evropa në qytetin tim”, synon të forcojë kapacitetet dhe rolin e komuniteteve lokale dhe shoqërisë civile në Mal të Zi, në mënyrë... Vazhdo