konkurs

Konkurs – OFERTE PUNE
Komuna e Ulqinit, si implementues i projektit “MARUBI: a Cooperative Model for Tourism Promotion between Shkodra and Ulcinj” ne kuader te programit per bashkepuminin nderkufitar Shqiperi – Mali i Zi,i finasuar nga Bashkimi Evropian , fton kandidat te interesuar te paraqiten per oferte pune ne kuader te ketij projekti me zgjatje te kufizuar nga 6 – 12 muaj: Konkurs – OFERTE PUNE Kliko: Junior Expert per hulumtim kulturor (1 vend) Afati per dorezimin e aplikimit eshte e hene, 05. nentor 2012. Aplikimet mund te dorezohen... Vazhdo

October 27, 2012  :: Anketë / Anketa :: Comments Off on Konkurs – OFERTE PUNE
Tags: , ,

Shpallje: Konkursi i gjashte ndërkombëtarë i fotografisë
Forca Rinore shpall për të gjashtin vit me radhë konkursin e fotografisë. Tema e këti konkursit është „Te rinjet pa kufi” Hapja e konkursit bëhët me 5 mars deri me 05 prill të vitit 2011. Pjesmarrësit kanë të drejt të dorzojnë deri në 5 fotografi të zhvilluara në formatin 30x20cm, të cilat do të konkurrojnë në tri kategori: fotografia digjitale, fotomontazh dhe fotografia MMS. Bashkë me dorëzimin e fotografive që duhet të jenë në CD, poashtu duhet të shënohet lloji i aparatit apo telefonit, dhe vendi... Vazhdo
Obavještenje: Šesti međunarodni konkurs fotografije
Mladi force objavljuju petom godinom za redom konkurs fotografije. Tema ovog konkursa je „Mladi bez granice”, a konkurs ce ove godine biti na međunarodnom nivou. Konkurs ce biti otvoren od  5 marta do 5 aprilla  2011 godine. Ucesnici imaju pravo da dostave do 5 razvijenih fotografija u formatu 10×15 cm, koje ce konkurisati u tri kategorije: digitalna fotografija, fotomontaža i MMS fotografija. Uz dostavljene fotografije potrebno je dostaviti i CD sa fotografija u digitalnoj formi, potrebno je navesti tip fotoaparata ili mobilnog... Vazhdo