kulturë dhe arsim)

Këshilli i RTV Ulqini,zgjedhje jashtë normave ligjore
Me indinjatë refuzoj vlerësimet e kryetarit të Kuvendit të komunës së Ulqinit, i cili në gazetën “Dan” deklaroi se ne zyrtarisht të propozuarit nuk i kemi plotësuar kushtet. Sa i njeh rregullat ky zotëri është diskutabile, duke parë se si i udhëheq seancat e parlamentit. Pas aktit të emërimit sipas ligjit Parlamenti është dashur ta verifikojë aktin tonë të nënshkruar dhe vulosur nga 20 OJQ më aktive. Kësaj herë nuk dua të shkruaj për kulturën as për historinë e qytetit tonë dymijë e përqindë vjeçar,... Vazhdo