Lider Demokratskog saveza Albanaca Mehmet Bardhi

Bardhi: Pre?i sa obe?anja na zapošljavanje
Direktorica Uprave za kadrove Svetlana Vukovi? tvrdi da je problem što kandidati ne?e da se izjašnjavaju o nacionalnoj pripadnosti. Lider Demokratskog saveza Albanaca Mehmet Bardhi pozvao je ju?e Vladu, odnosno Upravu za kadrove ?ija je to direktna nadležnost, da kona?no po?nu da sprovode u djelo ustavna i zakonska rješenja o srazmjernoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u organima državne uprave. – Najefikasniji na?in da se obezbijedi srazmjerna zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina jeste da Vlada i ostala... Vazhdo

December 16, 2008  :: Lajmet / Vijesti :: Comments Off on Bardhi: Pre?i sa obe?anja na zapošljavanje
Tags: , , , , , , ,

Parlamentarne stranke još bez zajedni?kog stava o predstavljanju manjina
Bošnjaci ho?e u sve tri grane vlasti Predstavnici parlamentarnih stranaka na okruglom stolu o politi?kom predstavljanju manjina opet se nijesu mogli saglasiti kako riješiti pitanje koje najviše ko?i usvajanje zakona o izboru odbornika i poslanika. Oni su u Skupštini iza zatvorenih vrata analizirali rješenja za mjeru kompromisa, ali, umjesto dogovora, razlike su se dodatno produbile. Okrugli sto je organizovala ameri?ka nevladina organizacija Projekat za etni?ke odnose (PER), ?iji je direktor Livija Plaks upozorila da je “dio crnogorskog... Vazhdo

November 14, 2008  :: Politika :: Comments Off on Parlamentarne stranke još bez zajedni?kog stava o predstavljanju manjina
Tags: ,

Bardhi: Posao samo uz ?lansku DPS-a
Stranke manjinskih naroda optužuju vlast da posao dobijaju politi?ki podobni Lider DS-a tvrdi da ?e uskoro objaviti imena ljudi koji su odgovorni za diskriminatornu politiku zapošljavanja Lider Demokratskog saveza Albanaca Mehmet Bardhi optužio je ju?e crnogorsku vlast da na osnovu politi?ke i nacionalne pripadnosti mjerama zapošljavanja diskriminiše ?lanove manjinskih zajednica, isti?u?i da je to neprihvatljivo i da ?e stranka iza?i uskoro sa imenima ljudi koji vrše diskriminatorsku politiku. – Ne, ne, nažalost još nijesmo... Vazhdo