Lider DSCG Mehmet Bardhi

U parlamentu ju?e nastavljeni intenzivni pregovori o novom izbornom zakonu
Bošnjaci i DPS kre?u u posebne pregovore Podgorica – ?lanovi Radne grupe za uskla?ivanje izbornog zakona sa Ustavom raspravlja?e o predlogu Bošnja?ke stranke (BS) nakon što se Bošnjaci o tom modelu dogovore sa DPS, odlu?eno je na ju?erašnjem sastanku podgrupe tog skupštinskog tijela. Iako je BS i ju?e izašla sa predlogom po kojem bi u parlament ušle manjinske stranke koje pre?u prirodni prag, za predstavnike DPS-a nije bio prihvatljiv model po kojem bi se prelivanje glasova dešavalo unutar manjinske zajednice. Prema predlogu... Vazhdo

November 12, 2009  :: news :: Comments Off on U parlamentu ju?e nastavljeni intenzivni pregovori o novom izbornom zakonu
Tags:

Trojica bez Dinoše o formiranju albanskog poslani?kog kluba
Podgorica – Poslanici Force, Demokratskog saveza i koalicije Perspektiva najvjerovatnije ?e formirati poslani?ki klub albanskih stranaka bez predstavnika DUA Ferhata Dinoše. Poslanik Force Genci Nimanbegu tvrdi da je bilo kontakata sa predstavnicima DSCG i Perspektive, isti?u?i da postoji dobra volja za formiranje kluba. On je ocijenio da Dinoša do sada nije pokazivao inicijativu “osim medijskih poziva na razgovore”. Na pitanje da li je mogu?e da poslanici formiraju klub bez lidera DUA, Nimanbegu je kazao da su sve opcije otvorene. “Mi... Vazhdo

April 26, 2009  :: news :: Comments Off on Trojica bez Dinoše o formiranju albanskog poslani?kog kluba
Tags: , , , , , , , , , ,