Lisna Bori

Pomo? stiže putem SMS-a Ulcinju
Ulcinjska skupština o mjerama za sanaciju posljedica poplava Ulcinj – “?etrnaesto?lani krizni štab položio je ispit tokom nedavnih poplava koje su teško pogodile naš grad”, ocijenio je gradona?elnik Ulcinja i šef opštinskog kriznog štaba Gzim Hajdinaga na ju?erašnjem zasjedanju, prezentuju?i odbornicima informaciju o nastaloj šteti tokom poplava u toj opštini i preduzetim mjerama za sanaciju posljedica, što je bilo jedina ta?ka dnevnog reda. Hajdinaga je informisao odbornike da je do sada evidentiran 131 objekat ošte?en... Vazhdo

January 27, 2010  :: news :: Comments Off on Pomo? stiže putem SMS-a Ulcinju
Tags: , , , , , , , , , ,

Situacija u poplavljenom dijelu Ulcinjske opštine i dalje dramati?na – New Video
Opasnost od stihije stalno prijeti Nakon probijanja nasipa i porasta nivoa vode, situacija opet dovedena pod kontrolu, no, opasnost od vodene stihije i dalje je prisutna Ulcinj – Situacija na krajnjem jugu zemlje, gdje nabujala Bojana ve? danima prijeti brojnim naseljima u okolini, tokom proteklog dana postala je znatno teža. Naime, nakon što je vodostaj rijeke iznova porastao, voda je probila odbrambene nasipe na tri mjesta, a najteža situacija bila je na potezu Sveti ?or?e – Sutjel. Tokom dana, nadležne službe i mještani, koji... Vazhdo

January 10, 2010  :: Politika :: Comments Off on Situacija u poplavljenom dijelu Ulcinjske opštine i dalje dramati?na – New Video
Tags: , , , , , ,