Ljui? Noc Martini

Ada Bojana: Da li goveda ometaju turiste?
Ulcinj-U samrtnom ropcu, nakon što je ranjen hicima iz lova?ke puške, više od pola tone težak bik, prošao je pored zaprepaš?enih gostiju na Adi Bojani i uputio se ka obližnjem gustom šipražju. Mrtvo govedo, nešto kasnije, na ?istinu je izvukao kamion, ispri?alo je nekoliko o?evidaca “Vijestima”. To je potvrdila vlasnica bika Andrijana Hoti, koja namjerava da tuži Ulcinjsku rivijeru za nadoknadu štete i kaže da su u me?uvremenu ubijene još 2 krave i jedan bik iz njenog stada. Direktor nudisti?kog naselja na Adi Bojani... Vazhdo

May 31, 2009  :: news :: Comments Off on Ada Bojana: Da li goveda ometaju turiste?
Tags: , , , , ,

HTP Ulcinjska rivijera-Izašli iz ste?aja poslije ?etiri godine
U hotelu Olimpik u Ulcinju održana je Skupština akcionara HTP Ulcinjske rivijere na kojoj je usvojen statut, poslovnik i izještaj o procjeni imovine preduze?a i izabran Bord direktora, ?ime je ta kompanije i formalno izašla iz ste?aja koji je uveden 19. marta 2004. godine. U Bord direktora u ime države i državnih fondova u narednom periodu ?e biti prof. Mi?o Radovi?, Skender Elezagi? i Zoran Jeli?, ispred investicionih fondova mr Mihailo Madžarovi? dok ?e Ljui? Noc Martini zastupati interese radnika i gra?ana, pišu Vijesti. U kratkom... Vazhdo

April 28, 2008  :: Shtypi / Mediji, Turizmi / Turizam :: Comments Off on HTP Ulcinjska rivijera-Izašli iz ste?aja poslije ?etiri godine
Tags: , , , , ,