malesija

Vaselj Siništaj reagovao na izjavu predsjednika skupštine GO Tuzi
Malesija nigdje ne žuri Predsjednik Skupštine Gradske opštine Tuzi Nikola Camaj treba da zna da ne dobija platu za analizu ko su sadašnji, a ko nekadašnji ?lanovi Alabanske alternative (AA), ve? za svoj rad u okviru nadležnosti propisanih Zakonom o Glavnom gradu i podzakonskim aktima, poru?io je ju?e odbornik parlamenta u Tuzima Vaselj Siništaj, koji je isklju?en iz AA jer se, sa još tri odbornika, na prethodnim parlamentarnim izborima našao na listi suparni?ke albanske koalicije “Perspektiva. – Ukoliko mu te nadležnosti... Vazhdo

April 26, 2009  :: news :: Comments Off on Vaselj Siništaj reagovao na izjavu predsjednika skupštine GO Tuzi
Tags: , ,

Albanski politi?ari iznena?eni porukama iz dijaspore,Genci Nimanbegu ukazuje
Izbori su pokazali da nam se vjeruje Podgorica – Albanski politi?ari u Crnoj Gori iznena?eni su ocjenama predstavnika dijaspore da gra?ani nemaju povjerenja u njih, napominju?i da je dobar izborni rezultat pokazao da ja?a podrška nacionalnim strankama koje su, prvi put od uspostavljanja višepartizma, osvojile ?etiri mandata u Skupštini. Poslanik koalicije Perspektiva Vaselj Siništaj tvrdi da osim napisa na portalima, nije bilo konkretnijih politi?kih inicijativa iz dijaspore. “Treba sa?ekati da vidimo ho?e li dijaspora politi?arima... Vazhdo

April 19, 2009  :: news :: Comments Off on Albanski politi?ari iznena?eni porukama iz dijaspore,Genci Nimanbegu ukazuje
Tags: , , , , ,