margjinalizimi i shqiptareve

Forca: Margjinalizimi i informimit shqip në Mal të Zi
Kumtesë për opinion Ulqin,14.03.2012 Nr.40/12   MARGJINALIZIMI I INFORMIMIT SHQIP NË MAL TË ZI Së informimi në shqip në Mal të Zi, është në pozitë të pavolitshme dëshmon qasja subjektive nga strukturat udhëheqëse në televizionin publik  muajve të fundit. Kështu pas ndryshimeve kadrovike në strukturën udhëheqëse në RTMZ, pasojat  e para i përjetuan shqiptarët. Fillimisht u bë zvoglimi i numrit te të punësuarve në redaksinë shqipe ndërsa në sajë të shemës së re programore kemi zhvendosje të emisioneve... Vazhdo