Marrveshje Politike

Koalicioni Perspektiva – Marrveshje Politike
Për koalicion zgjedhor të zgjedhjeve parlamentare të 29.03.2009 neni 1. Subjektet nenshkruese te kesaj marreveshje politike jane  Grupet qytetare “Aleanca e re “ Ana e Malit , e perfaqersuar nga Amir Hollaj dhe  “Iniciativa qytetare” Tuz , e perfaqesuar nga Vasel Sinishtaj neni 2. Palet nenshkruese pajtohen qe ne zgjedhjet parlamentare te 29. marsit 2009, te dalin me emrin parazgjedhor “KOALICIONI SHQIPTARE – PERSPEKTIVA “ neni 3. Mandatet , gjegjesisht pjesemarrja e subjekteve politike ne shperndarjen e mandateve behet... Vazhdo

March 11, 2009  :: Politika :: Comments Off on Koalicioni Perspektiva – Marrveshje Politike
Tags: , , , , ,