Me?unarodne turisti?ke berze u Budv

Nenezi?:Crnoj Gori nedostaju elitni hoteli
Crna Gora može biti zadovoljna brojem hotela sa kojima raspolaže, ali ne i njihovom strukturom i kvalitetom smještajnih kapaciteta, saopštio je danas ministar turizma, Predrag Nenezi?. On je na okruglom stolu o hotelijerstvu Crne Gore, koji je održan u okviru Me?unarodne turisti?ke berze u Budvi, kazao da je hotelska privreda ki?ma turisti?ke. – Imamo 285 hotela i tim brojem možemo biti zadovoljni, ali ne i strukturom i kvalitetom ukupnih smještajnih kapaciteta, rekao je Nenezi?. On je naveo, pozivaju?i se na istraživanja,... Vazhdo

February 12, 2010  :: Turizmi / Turizam :: Comments Off on Nenezi?:Crnoj Gori nedostaju elitni hoteli
Tags: , ,