Mentor Kikia

Informimi shqip në Mal të Zi – Gazetaria hulumtuese
Këshilli nacional i shqiptarëve në Mal të Zi organizoi të dielën në Ulqin tryezën e rrumbullakët me temë”Informimi shqip në Mal të Zi – Gazetaria hulumtuese” Gazetaria hulumtuese,e panjohur për mediet në gjuhën shqipe Kryeredaktori i Televizionit “TopChannel”, Mentor Kikia, prezantoi përvojën e mediave në Shqipëri sa ipërket gazetarisë hulumtuese, me theks të veçantë në televizionin ku ai punon. Ai solli raste konkrete tëgazetarisë hulumtuese në Shqipëri që kanë dëshmuar... Vazhdo