Mentor Llunji

Doli nga shtypi libri “Arkitektura Sizmike”e autorit ing.Mentor Llunji – Video
Doli nga shtypi libri me titullin Arkitektura Sizmike i autorit ing.Mentor Llunji. Botues është Asociacioni i Arkitektëve të Kosovës për të cilin ky është edhe botimi i parë i realizuar. Libri Arkitektura Sizmike është libri i parë në gjuhën shqipe që trajton rolin e rëndësishëm të arkitekturës dhe zgjidhjeve arkitektonike në reagimin sizmik te objekteve,tematikë kjo e cila deri tani ka qenë e rezervuar vetëm për inxhinierë të ndërtimit. Perveç tjerash ky botim trajton temat si : planifikimi hapësinor ne... Vazhdo

August 29, 2012  :: Shoqëria / Društvo :: Komente (2)
Tags: ,

Llunji: Plani hapsinor, Sekret vetëm për banorët e Ulqinit – Video
Në ditet që vijnë pritet që në shqyrtim publik të dal drafti për Planin Hapsinorë të Komunës së Ulqinit. Të pakët janë ato qytetarë të Komunës të cilët janë të informuar mbi rrjedhat dhe mënyrën e punimit të këtijë por edhe shumë planeve tjera. As që mund të flitet për transparencë dhe për pjesmarrjen e popullatës në procesinë e planifkimit, çka është e garantuar me Ligjin për rregullimin e hapsirës dhe ndërtimin e objekteve (neni 6) si dhe me Hartën evropiane për vetqeverisje lokale të ratifikuar... Vazhdo
Mentor Llunji: Prostorni plan, tajna samo za Ulcinjane
U narednim danima ocekuje se javna rasprava za prednacrt Prostornog Plana Opstine Ulcinj. Malo je gradjana koji su upoznati sa sadrzinom i nacinom izrade najvaznijeg Planskog dokumenta Opstine.Ne moze se govoriti o bilo kakvoj transparetnosti kao I o ucescu gradjana I lokalnog stanovnistva u procesu planiranja, sto je I zagarantovano Zakonom o uredjenju prostora I izgradnji objekata, Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, koju je Crna Gora ratifikovala posebnim zakonom ( “Službeni list CG – Međunarodni ugovori”,... Vazhdo

June 16, 2011  :: news :: Comments Off on Mentor Llunji: Prostorni plan, tajna samo za Ulcinjane
Tags: , ,

Forca – Izborni program – Realizacija urbanistickih planova
Ulcinj, 16.05.2010 Forca – Izborni program – Realizacija urbanistickih planova Lokalna administracija Opstine Ulcinj, i u oblasti urbanistickih planova bila je zrtva svojih obecanja.Bila je zrtva obecanja jer za 3 I po godine imamo samo jedan urbanisticki plan koji je operacionalan, a obecano je 13 takvih. Neopravdno se kasnilo sa usvajanjem studija lokacije od kojih je do danas usvojeno samo 4, dok nekoliko planova vec duze vremena ostaju u fiokama opstinskih sluzbi, dok su nek drugi u koliziji sa drugim planovima. Iz ovoga proizilazi... Vazhdo

May 16, 2010  :: news :: Komente (1)
Tags: , ,

Ulcinj:Iznevjerena obe?anja,Marina spala na lu?icu
Baš kao što je i najavljeno iz Javnog preduze?a za upravljanje morskim dobrom sa sjedištem u Budvi, u Ulcinju su ove sedmice po?eli radovi na izgradnje lu?ice Kacema. Projekat je vrijedan nešto manje od 400 hiljada eura, a radove ?e izvoditi preduze?e YU BRIV d.o.o. iz Kotora. OKRETANJE KAMENA: Na prostoru, podno južnog ulaza u ulcinjski Stari grad, mo?i ?e da stane nekoliko desetina barki. Da bar ribolovci ne strepe od svakog narednog juga. Mnogi Ulcinjani, me?utim, žale što se više ne?e mo?i kupati u toj lijepoj uvali. O jahtama... Vazhdo

October 24, 2008  :: Shoqëria / Društvo, Shtypi / Mediji :: Comments Off on Ulcinj:Iznevjerena obe?anja,Marina spala na lu?icu
Tags: , , ,

Marina e Ulqinit
Tregim i një qyteti pa port Port Milena si lokacion për vendparkimin e anijeve, me kushte të sotme reale urbanistike dhe duke u bazuar në fuqinë financiare të Komunës, me gjasë ofron mundësi vetëm për parkim horizontal buzë brigjeve të kanalit, kuptohet të rregulluara. Pra situata momentale, duke mos i marrë parasysh intervenimet e mëdha në objektet përreth, nuk ofron shanse të mëdha për marinë me atë konfiguracion të paraparë, por më tepër për një vendparkim të anijeve të madhësisë së vogël. Ky do të... Vazhdo