Mihailo Madžarovi?

HTP Ulcinjska rivijera-Izašli iz ste?aja poslije ?etiri godine
U hotelu Olimpik u Ulcinju održana je Skupština akcionara HTP Ulcinjske rivijere na kojoj je usvojen statut, poslovnik i izještaj o procjeni imovine preduze?a i izabran Bord direktora, ?ime je ta kompanije i formalno izašla iz ste?aja koji je uveden 19. marta 2004. godine. U Bord direktora u ime države i državnih fondova u narednom periodu ?e biti prof. Mi?o Radovi?, Skender Elezagi? i Zoran Jeli?, ispred investicionih fondova mr Mihailo Madžarovi? dok ?e Ljui? Noc Martini zastupati interese radnika i gra?ana, pišu Vijesti. U kratkom... Vazhdo

April 28, 2008  :: Shtypi / Mediji, Turizmi / Turizam :: Comments Off on HTP Ulcinjska rivijera-Izašli iz ste?aja poslije ?etiri godine
Tags: , , , , ,