milene

Hotelijeri zaga?uju Port Milenu
Ulcinjske NVO pisale glavnom turistickom inspektoru ULCINj – Nevladine organizacije iz Ulcinja „Zeleni korak” i „Bojana” pozvale su glavnog turisti?kog inspektora u Ministarstvu turizma i zaštite životne sredine, Božidara Vu?ekovi?a, da obaveže sve zaga?iva?e Port Milene da postave filtere na ispustima i izgrade mini sisteme za pre?iš?avanje otpadnih voda. – U potpunosti podržavamo nastojanje i rad turisti?ke inspekcije, me?utim, ono što najviše zabrinjava Ulcinjane i mnogobrojne turiste je stanje na... Vazhdo

February 19, 2008  :: Shoqëria / Društvo :: Comments Off on Hotelijeri zaga?uju Port Milenu
Tags: , , , , , , , , ,

Zaštitite Port Milenu
Ulcinj – NVO “Zeleni korak” i “Bojana” pozvali su turisti?ku inspekciju da utvrdi da li hoteli i privatni pansioni koji ispuštaju otpadne vode u Port Milenu imaju upotrebnu dozvolu za rad, a glavnog inspektora Boža Vu?ekovi?a da obaveže sve zaga?iva?e tog kanala na koriš?enje filtera na ispustima mini-sistema za pre?iš?avanje. – Podržavamo aktivnosti Turisti?ke inspekcije koja kontroliše djelatnosti turisti?kih i ugostiteljskih objekata. Ono što najviše zabrinjava Ulcinjane i mnogobrojne turiste,... Vazhdo

February 13, 2008  :: Turizmi / Turizam :: Comments Off on Zaštitite Port Milenu
Tags: , , , , , ,