Ministar

Telegram cestitke Premija Lukšića,Predsjedniku Opštine Ulcinj Nazif Cungua
Telegram cestitke Premija Lukšića,Predsjedniku Opštine Ulcinj Nazif Cungua Predsjednik Vlade Crne Gore Igor Lukšić uputio je telegram čestitke novom predsjedniku opštine Ulcinj Nazifu Cunguu povodom stupanja na dužnost. Dalji razvoj opštine Ulcinj će se i u predstojećem periodu temeljiti na obogaćivanju turističke ponude i u tom kontekstu važno je da svi tekući i planirani projekti budu usmjereni na uklanjanje ključnih problema koji otežavaju realizaciju turističke sezone – navodi se čestitki Lukšića. Premijer... Vazhdo

September 30, 2011  :: news :: Comments Off on Telegram cestitke Premija Lukšića,Predsjedniku Opštine Ulcinj Nazif Cungua
Tags: , , , ,

Ministar Sekulić: Ove godine od turizma 654 miliona
Šta se može učiniti sa hotelima koje je Vaš prethodnik privatizovao u Ulcinju, a koji su trenutno zatvoreni? Novoizabrani izvršni direktor kompanije “Barkli Montenegro” Sergej Marov najavio je da će ulcinjski hotel “Otrant”, koji je u vlasništvu te kompanije, biti otvoren u maju. Saglasio se da je zatvaranje hotela bila greška i obećao da će se potruditi da se tako nešto više ne ponovi. Španska kompanija “Iberostar”, koja je pretprošle godine preuzela upravljanje hotelom na deset godina... Vazhdo

March 8, 2011  :: news :: Comments Off on Ministar Sekulić: Ove godine od turizma 654 miliona
Tags: , , ,

Definisano crnogorsko obalno podru?je
Koordinaciono tijelo za izradu Strategije integralnog upravljanja obalnim podru?jem SIUOP na današnjem sastanku, na kojoj je predsjedavao ministar za ekonomski razvoj Branimir Gvozdenovi? usvojilo je kona?an tekst Strategije koji ?e biti proslije?en Vladi na usvajanje.   Tok izrade Strategije pratilo je Koordinaciono tijelo sastavljeno od predstavnika državnih organa i institucija i lokalnih samouprava.“SIUOP je dokument nastao iz obaveze utvr?ene Protokolom o zaštiti Mediterana, a u saradnji resornog Ministarstva i JP Morsko... Vazhdo

February 28, 2008  :: Turizmi / Turizam :: Comments Off on Definisano crnogorsko obalno podru?je
Tags: , , , , , ,

Kosovo prijeti i turisti?koj sezoni Crne Gore
Koliko ?e se novonastala previranja na Balkanu, nastala usljed kosovske nezavisnosti, odraziti na ovogodišnju sezonu ostaje da se vidi, ali prvi nagovještaji o?ekuju se na beogradskoj turisti?koj berzi koja po?inje za dva dana u Beogradu. Mada su crnogorski turisti?ki poslenici optimisti i smatraju da ?e gosti iz okruženja ove sezone do?i u Crnu Goru, isto tako su ubije?eni, a to potvr?uju i informacije iz agencije, da nijedan aranžman iz daljih zemalja nije otkazan. Vijesti pišu da posebno brine ?injenica da je Srbija zaprijetila... Vazhdo
Kako vlast i opozicija koriste regionalni problem u toku predsjedni?ke kampanje
Kosovo najskuplja rije? pred izbore Ako je vjerovati predsjedni?kim kandidatima, velika Srbija i velika Albanija mogle su se u petak sresti u tunelu Sozina. Udaljeni samo 40-ak kilometara, Filip Vujanovi? u Pe?uricama kod Bara i opozicionari u centru Podgorice, upozorili su gra?ane da neprijatelj podmuklo vreba. Kandidat vlasti Vujanovi? upozorava: referendumska pobjeda je još ugrožena, pa se mora potvrditi. To bi nakon parlamentarnih izbora 2006. godine i usvajanja Ustava trebalo da bude jubilarna tre?a potvrda referendumske volje. S... Vazhdo

February 25, 2008  :: Politika :: Comments Off on Kako vlast i opozicija koriste regionalni problem u toku predsjedni?ke kampanje
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Preliminarni rezultati fizibiliti studije za autoput od Bara do Boljara
U Crnoj Gori ?e, sva je prilika, do kraja godine kona?no po?eti da se gradi autoput. Preliminarni rezultati fizibiliti studije autoputa Bar-Boljari, prezentirane javnosti protekle sedmice, pokazuju pozitivnu ekonomsku ra?unicu, kojoj u prilog ide i pove?ana frekvencija saobra?aja posljednjih godina. O zna?aju autoputeva uopšte, a posebno kroz našu državu, suvišno je govoriti. Sama ?injenica da je rije? o jednom od politi?kih i ekonomskih prioriteta Vlade Crne Gore u narednom periodu, kako u eksternom integrativnom smislu –... Vazhdo

February 21, 2008  :: Ekonomia / Ekonomija :: Comments Off on Preliminarni rezultati fizibiliti studije za autoput od Bara do Boljara
Tags: , , , , ,

Radujte se ili tugujte ali izme?u ?etiri zida
Radujte se ili tugujte ali izme?u ?etiri zida Podgorica – Ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperovi? saglasio se ju?e sa stavom lidera DUA Ferhata Dinoše da Albanci najavljeno proglašenje nezavisnosti Kosova proslave u krugu porodice, dodaju?i da isto treba da u?ine i oni koji zbog toga nijesu sre?ni. “Ako je neko sre?an zbog proglašenja nezavisnosti Kosova, neka to zadrži u porodici, a isto tako, ako je neko zbog toga nesre?an, ne bi trebalo da svoje raspoloženje pokazuje van ku?e”, rekao je Kalamperovi? agenciji... Vazhdo

February 16, 2008  :: Politika :: Comments Off on Radujte se ili tugujte ali izme?u ?etiri zida
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Vu?ini? i Nimani ne štede za praznike
KOLIKO SU POJEDINE DRŽAVNE INSTITUCIJE POTROŠILE NOVCA NA REKLAMU I ?ESTITKE ZA NOVU GODINU Podgorica – Na ?estitanje novogodišnjih i drugih praznika 21 institucija iz budžeta potrošila je 25,290 eura. To proizilazi iz odgovora državnih institucija Fondaciji za stipendiranje Roma(FSR) – Institut socijalne inkluzije. Vazhdo  Vazhdo

February 5, 2008  :: Lajmet / Vijesti :: Comments Off on Vu?ini? i Nimani ne štede za praznike
Tags: , , , , , , , , ,

Ministar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava Fuad Nimani uputio ?estitke povodom pravoslavnog Boži?a
Povodom velikog pravoslavnog praznika Boži?a, Ministar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava g-din Fuad Nimani Vazhdo  Vazhdo

January 8, 2008  :: Lajmet / Vijesti :: Comments Off on Ministar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava Fuad Nimani uputio ?estitke povodom pravoslavnog Boži?a
Tags: , , , , , , , , , , ,