Ministri për Të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave në qeverinë malazeze

Pakicat, faktor i rëndësishëm drejt integrimeve
Podgoricë, 26 nëntor – Ministri për Të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave në qeverinë malazeze, Ferhat Dinosha, duke hapur në Podgoricë natën e kaluar manifestimin tradicional “Ditët e kulturave të pakicave të Malit të Zi 2010”, ka thënë se në këtë fazë të proceseve demokratike në këtë vend janë dy konstatime të pamohueshme dhe ato mund të sfidojnë çdo kritikë. “Pakicat në këtë shtet duhet të jenë të vetëdijshme se ky vend ka bërë bukur punë rreth përmirësimit të pozitës së tyre në... Vazhdo