Ministria e Pakicave

Ish të burgosurit dhe të përndjekurit politikë të shqiptarëve në Mal të Zi
Hapet perspektiva reale për realizimin e të drejtave të tyre Mali i Zi nuk ka qenë në gjendje që të ndërmarrë asnjë veprim të sigurt për realizimin e të drejtave të ish-të burgosurve dhe të përndjekurve politikë sipas konventave dhe traktateve ndërkombëtare. Deri para do kohe, Shoqata e ish-të Burgosurve dhe të Përndjekurve Politikë nuk ka qenë e regjistruar në nivel të Malit të Zi dhe nuk kanë ekzistuar ligje që precizonin sigurimin e dëmshpërblimeve, sigurimin e banesave, shkollimin e fëmijëve të tyre,... Vazhdo

February 17, 2009  :: Intervista / Intervju :: Comments Off on Ish të burgosurit dhe të përndjekurit politikë të shqiptarëve në Mal të Zi
Tags: , , , , ,

Pabarazia gjuhësore e shqiptarëve në Mal të Zi
Pabarazia gjuhësore e shqiptarëve në Mal të Zi Kjo nuk është çështje partiake dhe private, por ekskluzive kombëtare. Dhe ata të cilët nuk patën guxim që këtë çështje për vite të tëra ta vënë në rendin e ditës të pushtetit lokal, nuk kanë të drejtë morale të premtojnë se në të ardhmen do të punojnë në këtë drejtim, sepse kësaj propagande parazgjedhore nuk i beson më Vazhdo  Vazhdo

January 6, 2008  :: Anketë / Anketa :: Comments Off on Pabarazia gjuhësore e shqiptarëve në Mal të Zi
Tags: , , , , , , , , , , , ,