Minsk

Privu?i ulaga?e iz Bjelorusije u Ulcinj
Pomo?nik ministra za ekonomski razvoj Nada Medenica predvodila je crnogorsku delegaciju u zvani?noj posjeti Republici Bjelorusiji. U delegaciji su bili crnogorski ambasador u Bjelorusiji Željko Radulovi? i predsjednik Opštine Ulcinj Gzim Hajdinaga. Tokom posjete Minsku održan je niz sastanaka sa predstavnicima državnih institucija i privrede. Zamjenik ministra inostranih poslova Republike Bjelorusije Sergej Alejnik i ambasador Crne Gore u Republici Bjelorusiji Željko Radulovi? saglasili su se sa potrebom za intenziviranjem politi?kog... Vazhdo