Mozaiku

Forca: Margjinalizimi i informimit shqip në Mal të Zi
Kumtesë për opinion Ulqin,14.03.2012 Nr.40/12   MARGJINALIZIMI I INFORMIMIT SHQIP NË MAL TË ZI Së informimi në shqip në Mal të Zi, është në pozitë të pavolitshme dëshmon qasja subjektive nga strukturat udhëheqëse në televizionin publik  muajve të fundit. Kështu pas ndryshimeve kadrovike në strukturën udhëheqëse në RTMZ, pasojat  e para i përjetuan shqiptarët. Fillimisht u bë zvoglimi i numrit te të punësuarve në redaksinë shqipe ndërsa në sajë të shemës së re programore kemi zhvendosje të emisioneve... Vazhdo
KNSH-ja: RTV i Malit të Zi,shkel ligjet e të drejtave të njeriut dhe diskriminon shqiptarët – Video
KËSHILLI NACIONAL I SHQIPTARËVE NË MALIN E ZI NACIONALNI SAVJET ALBANACA U CRNOJ GORI ALBANIAN NATIONAL COUNCIL IN MONTENEGRO   Nr.   109 / 11 Ulqin,28.10.2011   Kumtesë për opinion-Reagim   Këshilli  Nacional i Shqiptarëve në Mal të Zi,  bazuar në njoftimin e Redaksisë së Programit në gjuhën shqipe  të Radio Televizionit të Malit të Zi, për reduktimin e emisionit javor në gjuhën shqipe- MOZAIKU dhe ndërrimit të orarit të emitimit të tij, vlerëson se ky veprim i Radio Televizionit të Malit të... Vazhdo

October 28, 2011  :: Kulturë / Kultura, Lajmet / Vijesti :: Comments Off on KNSH-ja: RTV i Malit të Zi,shkel ligjet e të drejtave të njeriut dhe diskriminon shqiptarët – Video
Tags: , , , , ,

Emision javor në gjuhën shqipe ”Mozaiku 60” reduktohet nga 40 në 25 minuta – Video
Sipas Skemës s re Programore RTV-së së Malit të Zi,Emision Javor në Gjuhën Shqipe ”Mozaiku 60” Reduktohet nga 40 në 25 minuta !!!! Tkurrje në vend të zgjerimit Emisioni shqip në TV-në e Malit të Zi, dikur “Kronika javore”, themeluar në vitin 1992, ishte emision mjaft i shikuar nga shqiptarët e Malit të Zi dhe zgjaste 30 minuta. Veprimtaria e kësaj redaksie zgjati deri në vitin 1998, që kontribuoi mjaft për afirmimin e vlerave tona. Me kompletimin e redaksisë, po këtë vit, “Kronika javore” u shndërrua... Vazhdo
Pakicat të pakënaqur me kualitetin e përmbajtjeve programore në gjuhën e tyre
Në Mal të Zi ekziston suazë relativisht e mirë normative për respektimin e standardeve evropiane nga lëmi i informimit të popujve pakicë në gjuhën e tyre amtare, mirëpo problem paraqet zbatimi i dispozitave , thuhet në raportin mbi informimin në gjuhët e pakicave në serviset publike të cilin në bashkëpunim me institutin për shoqërinë e hapur e hartoi iniciativa e të rinjve për të drejtat e njeriut. Raportimi ka treguar se pjesëtarët e popujve pakicë janë të pa kënaqur me kualitetin e përmbajtjeve programore... Vazhdo

November 25, 2009  :: Shtypi / Mediji :: Comments Off on Pakicat të pakënaqur me kualitetin e përmbajtjeve programore në gjuhën e tyre
Tags: , ,

Manjina je premalo na malim ekranima
Istraživanje inicijative mladih za ljudska prava pokazuje da RTCG ne poštuje ustav i medijske zakone Podgorica – Dnevne vijesti na albanskom jeziku “Lajmet” i nedjeljni magazin “Mozaiku” ne zadovoljavaju albanske gledaoce Televizije Crne Gore, pokazalo je istraživanje Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR). Istraživa?i su zaklju?ili da svi manjinski narodi više vjeruju lokalnim javnim servisima nego RTCG, koja ne potencira dovoljno kulturu i probleme razli?itih nacija. Albanci, koji su uz Rome jedina jezi?ka manjina... Vazhdo
Perkaj: Dita kur Koha Javore nuk doli në shitje
Një ëndërr e keqe Koha Javore si suvenir Ndodhi një gjë pa precedencë. Për të parën herë për shtatë vjet, më 16 prill 2009, Koha Javore nuk doli nga shtypi. Dy ditë më vonë, të shtunën, pasi që e shikova edicionin e emisionit të TV MZ në gjuhën shqipe “Mozaiku” dhe intervistën dramatike të gazetarit me kryeredaktorin e KJ, Salaj, isha e gatshme që kopertinën e numrin e fundit të kësaj gazete ta vë në kornizë, dhe ta vari në mur, si suvenir. Kriza dhe Koha Javore si nënfletë Ku ishte fjala? Ishte planifikuar... Vazhdo

April 27, 2009  :: Reportazh / Reportaža :: Comments Off on Perkaj: Dita kur Koha Javore nuk doli në shitje
Tags: , , , , , , , , ,