Muhamed Nika

Kokteji i Vitit te Ri / Novogodisnji koktel – Komuna e Ulqinit / Opstina Ulcinj
Në Hotelin “Mediteran” Komuna e Ulqinit organizoi koktejin e fundvitit. Në këtë takim tashmë tradicional morrën pjesë një numër i madhë i qytetarëve, pjesëtarëve të jetës publike të Ulqinit. #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */  Vazhdo

January 13, 2010  :: Ngjarjet - Events :: Comments Off on Kokteji i Vitit te Ri / Novogodisnji koktel – Komuna e Ulqinit / Opstina Ulcinj
Tags: , , , , , , , , , ,

Edhe dy fjalë rreth këshillit nacional shqiptar në Mal të Zi
Mosrespektim i Ligjit dhe keqpërdorim i funksionit Aktualisht dihet që ankesë në veprimin e Ministrisë rreth Këshillit Nacional shqiptar ka paraqitur Ferhat Dinosha kryetar i UDSH-së si dhe kryetari i Parlamentit të Ulqinit, Muhamet Nika, që tërheqin vërejtjen për shkeljen e nenit 33 të Ligjit. Ky i fundit pas vazhdimit të punës rreth konstituimit të Këshillit, pas ankesës që bëri në Ministrinë përkatëse ai gjithashtu, dje bëri urgjencë, në ankesën e bërë te kjo Ministri edhe zyrtarisht paralajmëroi se për... Vazhdo

May 17, 2008  :: Politika, Shtypi / Mediji :: Comments Off on Edhe dy fjalë rreth këshillit nacional shqiptar në Mal të Zi
Tags: , ,

Amir Holaj se ne predaje
Lider Partije Demokratskog Prosperiteta nema namjeru da podnosi ostavku zbog sukoba sa dijelom GO Pojednici su zbog li?nih interesa stavili sa strane interese partije i ?lanstva i zbog toga ne mogu predstvljati PDP u SO iako to ?ine, objasnio je lider PDP ULCINj – Predsjednik Partije demokratskog prosperiteta Amir Holaj izjavio je da nema namjeru da se povu?e sa mjesta prvog ?ovjeka stranke uprkos višemjese?noj krizi koja drma tu albansku nacionalnu partiju. Holaj je u izjavi „Danu rekao da su nedavne informaciju u pojednim medijima... Vazhdo